P
streuengelche headerbild
mobile menu-bild
 

3 Atömchen - De Ieschte (1974)
De Rues

De Kölsche sönt met Reäht wahl stolz op hönne Fasteleer,
de Mäinzer op de schön Kuer,
Berlin op singe Bär.
Mär wat vür heij en Oche hant,
dat fengste nörgens mieh,
dat kriste op de janze Welt
wahl nörgens mieh ze siehn..

Refrain:
Denn wo werpe dich de Engelcher
de Klömpchere en der  Schueß?
Wo jet et dat mär blueß
wo jet et dat mär blueß?
Wo werpe dich de Engelcher,
de Klömpchere en der Schueß?
Dat jet et mär, dat jet et mär
en Oche op en Rues.

De Mensche sönt hü Stabelsjeck,
se welle noe der Monnd.
D’r  enge heäscht der angere domm,
weil jenge dat verjont.
Nu froeg ich e vernönftig Mensch,
wat wolle die doe blueß
Et Seldenste wahl op d’r Welt
hat Oche met sing Rues.

Refrain:
Denn wo werpe dich de Engelcher
de Klömpchere en der  Schueß?
Wo jet et dat mär blueß
wo jet et dat mär blueß?
Wo werpe dich de Engelcher,
de Klömpchere en der Schueß?
Dat jet et mär, dat jet et mär
en Oche op en Rues.

Än doent vür ens de Oue zou.
än komme ovve an,
Da sätt d’r Petrus janz bestemmt,
wat wellt ühr, leive Mann?
Dat ühr bes heij hen komme söd,
dat wor de Reijjs net weät,
ühr Öcher hau d’r Hömmel doch
at luuter open Eäd.

Refrain:
Denn wo werpe dich de Engelcher
de Klömpchere en der  Schueß?
Wo jet et dat mär blueß
wo jet et dat mär blueß?
Wo werpe dich de Engelcher,
de Klömpchere en der Schueß?
Dat jet et mär, dat jet et mär
en Oche op en Rues.